_t         33 lib/aio.c   typedef struct aio_##T##_s aio_##T##_t; \
_t         41 lib/aio.c   typedef struct aio_##T##_s aio_##T##_t; \
_t         43 lib/aio.c    uv_##T##_t h;     \
_t        112 lib/aio.c    uv_##T##_t *handle;				\
_t        113 lib/aio.c    struct PNData * volatile data = potion_data_alloc(P, sizeof(aio_##T##_t)); \
_t        115 lib/aio.c    handle = (uv_##T##_t*)PN_DATA(data);     \
_t        116 lib/aio.c    ((aio_##T##_t*)handle)->P = P
_t        140 lib/aio.c     ((aio_##T##_t*)ARG)->cb = PN_CLOSURE(cb); \
_t        152 lib/aio.c     PNType _t = PN_VTYPE(stream);              \
_t        153 lib/aio.c     if (_t != aio_stream_type &&               \
_t        154 lib/aio.c       _t != aio_tcp_type &&                \
_t        155 lib/aio.c       _t != aio_udp_type &&                \
_t        156 lib/aio.c       _t != aio_pipe_type &&                \
_t        157 lib/aio.c       _t != aio_tty_type &&                \
_t        172 lib/aio.c     PNType _t = PN_VTYPE(stream);			   \
_t        173 lib/aio.c     if (_t != aio_stream_type &&               \
_t        174 lib/aio.c       _t != aio_tcp_type &&                \
_t        175 lib/aio.c       _t != aio_udp_type &&                \
_t        176 lib/aio.c       _t != aio_pipe_type &&                \
_t        177 lib/aio.c       _t != aio_tty_type &&                \
_t        189 lib/aio.c    (aio_##T##_t*)PN_DATA(potion_fwd(ARG)); \
_t        197 lib/aio.c    aio_##T##_t* wrap = (aio_##T##_t*)req;	    \