PNUniq      120 core/internal.c  P->uniq = (PNUniq)potion_rand_int();
PNUniq      235 core/khash.h   KHASH_INIT(name, t, _PN, PNUniq, const char *, 0, kh_pnstr_hash_func, \
PNUniq      224 core/potion.h  PNUniq uniq
PNUniq      233 core/potion.h #define PN_NUMHASH(x)  (PNUniq)((x)>>33^(x)^(x)<<11)
PNUniq      683 core/potion.h  res->uniq = (PNUniq)potion_rand_int();
PNUniq      477 core/table.c   PNUniq xu = PN_UNIQ(x);
PNUniq      481 core/table.c    PNUniq u = PN_UNIQ(t->set[m]);
PNUniq       19 core/table.h  typedef PN (*PN_IVAR_FUNC)(PNUniq hash);
PNUniq       14 lib/pcre/pcre.c typedef struct { PNType vt; PNUniq uniq; PN_SIZE len; PN_SIZE siz; pcre *ptr; } PNMatch;